Næste ansøgningsfrist

4. marts 2019

Hvem er MUSAM?

MUSAM - Musisk sammenslutning i Aalborg er en forening, der hvert år uddeler ca. 1/4 million kr. til den rytmiske musik på vegne af Aalborg Kommune.

Foreningens overordnede formål er at støtte det rytmiske musikmiljø i Aalborg Kommune, og der kan ydes støtte til alle musikere og bands i den rytmiske genre i kommunen.

MUSAMs bestyrelse består af 7-9 personer, der alle er aktive musikere, arrangører elign. i det Aalborgensiske musikmiljø. Ydermere vælges der 3 eksterne kunstneriske konsulenterne for et år af gangen, som deltager i bevillingsmøderne.

MUSAM har 3 årlige ansøgningsrunder i henholdsvis februar, maj og september. Umiddelbart efter ansøgningsfristen afholder bestyrelsen og de kunstneriske konsulenter bevillingsmøde, hvor der tages stilling til alle ansøgninger og midlerne fordeles.

Udover at uddele midler er MUSAM også talerør for den rytmiske musik i Aalborg Kommune, så du kan altid ringe til os for at få gode råd eller vejledning i forhold til musikmiljøet i kommunen.

Medlemskab af MUSAM

MUSAMs medlemmer består af enkeltpersoner, spillesteder, foreninger osv. i det Aalborggensiske musikmiljø. Alle, der støtter MUSAMs formål, kan blive medlem af MUSAM. Som medlem af MUSAM får du mulighed for aktivt at præge musikmiljøet og medbestemmelse i, hvordan midlerne fordeles. Hvis MUSAM skal fortsætte med at stå som en stærk forening, kræver det, at vi har mange medlemmer. Derfor vil vi gerne opfordre alle musikinteresserede i kommunen til at melde sig ind i MUSAM.

Medlemsskab koster:

50 kr. for enkeltpersoner
300 kr. for foreninger
500 kr. for spillesteder

Indmelding sker ved at sende en mail til info@musam.dk med navn og kontaktinfo. Indmeldingsgebyret indbetales til MUSAMs konto på:

Registreringsnummer: 9296

Kontonummer: 2075767563

Husk at angive dit navn på indbetalingen.

puljerne

Pulje 1Bu - Turnestøtte udland

I denne pulje kan du søge om støtte til turné-virksomhed i udlandet. Du kan søge om støtte til transportudgifter, indkvartering m.v. Støtten udbetales efter hjemkomst ved fremvisning af kvitteringer og kontrakter.

Husk at medtage indtægter (honorarer, merchsalg osv.) og udgifter (transport, overnatning, lydmand osv.) i det vedlagte budget.


Pulje 1Bi - Transportstøtte indland

Her kan søges transportstøtte til arrangementer i Danmark, i fald udgifterne er større end den eventuelle hyre. Der skal foreligge en form for bevis for, at der skal spilles (evt. kontrakt eller invitation).

Budget over transportomkostninger (og eventuel hyre) vedlægges ansøgningen.

Ansøgninger kan indsendes og behandles løbende over året og er ikke afhængig af ansøgningsfristerne.


Pulje 1C - Workshops/Banddoktor

Her kan du søge om tilskud til en banddoktor/workshop til dit band. Beskriv hvilken forskel det ville gøre for jeres band af få besøg af en banddoktor eller få besøg af en mentor. Husk at vedlægge budget.


Pulje 1D - PR/Reklame

Du kan her søge om støtte til produktion af plakater, PR-materiale til spillesteder, indspilning af musikvideo m.m.

HUSK: Indhent pris på trykopgaver hos trykkeri osv. og medtag disse i jeres budget.


OBS. Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til t-shirts og salgbart merchandise.


Pulje 1F - Promotion-cd

Her kan du søge om støtte til produktion af en promotion-cd.

Husk at vedlægge budget. Følgende udgifter kan for eksempel medtages i budgettet: studieleje, honorar til tekniker/producer, tryk af cd'er samt tryk af cover.


Livebussen

MUSAM har indgået et samarbejde med Livebussen. Hvis dit band skal spille en vigtig koncert, hvor økonomien ikke hænger sammen, har I mulighed for at få MUSAM til at sponsorere Livebussen. Ansøgningsfristen er løbende og foregår via det specielle ansøgningsskema til Livebussen.

Download ansøgningsskema til tourbus (.doc)

presse

logoer

Her finder du en liste over Musams logoer og pressemeddelelser til download. Musam-logoet er Musams varemærke og beskyttet af ophavsret, men det er tilladt og påbudt at bruge logoet i forbindelse med tryksager og digitale medier støttet af Musam. Hvis du er i tvivl, så kontakt os.

 


kontakt

formand

Jesper Fleckner Gravholt

info@musam.dk

+45 21 25 81 85

bestyrelsen

Jesper Fleckner Gravholt

Rune Dollerup Larsen

Ruth Olsen

Nick Siriwadh

Lasse Sandkam

Søren Lindholt

Casper Clasen

Gregers Mogstad

Martin Buus

 

kunstneriske konsulenter

Mikael K

Thomas 'Zjakalen' Riddersholm

Andreas Westmark


kritisk revisor

Søren Burholt Kristensen

MUSAM - Løvstikkevej 34 - 9000 Aalborg - Nordjylland - Danmark

All rights reserved MUSAM © 2016

Another major innovation of the industrial revolution is the precise measurement and unified record of time. In ancient times, ancient civilizations breitling replica scattered around the earth had their own unique record of time. By 1884, Greenwich, the town of London's suburbs, was officially established as a world swiss replica watches standard. Since then, clocks and watches around the world share a common rhythm. Although standards can not control the rolex watches speed and direction of time, at least people all over the world can watch the passage of time together through clocks and watches. This is the practical value of clocks and watches, and perhaps also the aesthetic and sociological values implied by clocks and watches.